Zingt, zingt en jubelt nu Gods eer,
mijn Heiland en mijn Heer. (2x)
Mijn God bewees op Golgotha
de kracht van zijn gena. (3x)
 
Mijn God en Meester sta mij bij,
dat ik getrouw steeds zij, (2x)
in 't wijd verbreiden van de faam,
van uw verheven naam. (3x)
 
Jezus, de naam, die angst verdrijft,
geen zorg in 't hart meer blijft. (2x)
Op die muziek zingt alles mee,
't is leven, licht en vree. (3x)
 
Hij breekt de taaiste zondemacht
met goddelijke kracht, (2x)
maakt ieder hart van smetten vrij,
zijn bloed verlost ook mij. (3x)

Leave a comment