Zingt de Here een nieuw lied,
zingt de Here, gij ganse aarde.
Zingt de Here, prijst zijn naam,
boodschapt zijn heil van dag tot dag.
Vertelt onder de volken
zijn heerlijkheid,
onder alle nati n zijn wonderen,
want God is majesteit.
Zingt de Here een nieuw lied,
zingt de Here, gij ganse aarde.
Zingt de Here, prijst zijn naam,
boodschapt zijn heil van dag tot dag.

Leave a comment