Zijn naam is wonderbaar,
Zijn naam is wonderbaar,
Zijn naam is wonderbaar,
Jezus, mijn Heer.
Hij is een Heer zo groot.
Heerser tot in de dood.
Zijn naam is wonderbaar,
Jezus, mijn Heer.
Hij is mijn Redder,
de Rots aller eeuwen,
almachtig God is Hij.
Laten w'ons buigen,
Hem eer betuigen.
Zijn naam is wonderbaar,
Jezus, mijn Heer.

Leave a comment