Wij zijn zout en wij zijn licht,
waar elk duist’re macht voor zwicht;
Gods liefde spoort ons aan
om de wereld in te gaan.
Met de boodschap die bevrijdt,
delen wij genade uit,
opdat uw wil geschiedt;
openbaar uw koninkrijk met kracht,
o, kom met kracht.

Refrein:
Stort uw zegen uit over deze stad;
zend uw vuur.
Stort uw regen uit over deze stad;
zend uw vuur.
Als wij U aanbidden;
breek de vloek en zend uw vuur.
Hoor ons, als wij bidden;
zend uw zegen, zend uw vuur,
o, zend uw vuur.

Heer, U overwon het graf,
U die ons nieuw leven gaf;
U bent weer opgestaan
om de vijand te verslaan.
Kom, verbreek de vloek die bindt,
die de natien verblindt;
zend ons in uw naam.
U bent opgestaan en U regeert,
Heer, U regeert.

Refrein:
Stort uw zegen uit op de volken, Heer…
zend uw vuur.
Stort uw regen uit over deze stad;
zend uw vuur.
Als wij U aanbidden;
breek de vloek en zend uw vuur.
Hoor ons, als wij bidden;
zend uw zegen, zend uw vuur,
o, zend uw vuur.

(m) Wij zijn zout en wij zijn licht,
waar elke duist’re macht voor zwicht;
Gods liefde spoort ons aan
om de wereld in te gaan.
(v) Met de boodschap die bevrijdt,
delen wij genade uit,
opdat Uw wil geschiedt;
(allen) openbaar uw koninkrijk met kracht,
o, kom met kracht.

Refrein:
Stort uw zegen uit over Nederland…
zend uw vuur.
Stort uw regen uit over deze stad;
zend uw vuur.
Als wij U aanbidden;
breek de vloek en zend uw vuur.
Hoor ons, als wij bidden;
zend uw zegen, zend uw vuur,
o, zend uw vuur.

Leave a comment