Wij gaan door over grenzen,
geen deur blijft op slot.
Hand in hand door alle landen,
roepen wij: Jezus is Heer!
 
Wij komen op voor de zwakken,
het licht breekt hun nacht.
Het koninkrijk van Jezus Christus
kondigt het aan, zie uit en wacht.
 
Wij gaan door zolang het dag is,
het werk wordt gedaan.
Al zaaien wij vaak onder tranen,
wij juichen als wij oogsten gaan.
 
Straks zien wij Hem in zijn glorie.
Het Lam dat eeuwig leeft.
Hij haalt zijn bruid uit alle landen.
Voor Hem de kroon,
voor Hem de eer.
Wij roepen uit: Jezus is Heer!
Wij roepen uit: Jezus is Heer!
Wij roepen uit: Jezus is Heer!

Leave a comment