(m) Wie kleurt de zon als de dag openbloeit?(allen) Groot is de luister van Jezus.(m) Wie maakt dat regen de aarde bevloeit?(allen) Groot is de luister van Jezus.(v) Wie heeft het leven uit stof voortgebracht?(allen) Groot is de luister van Jezus;(v) maakt dat de steppe weer jubelt en lacht?(allen) Groot is de luister van Jezus.Spreek van zijn wonderen overal,dat heel de wereld Hem prijzen zal:Refrein:Onze God is rijk in barmhartigheid,niemand Hem gelijk, vol van heerlijkheid.Kniel nu bij zijn troon, want de Heer is hier;dan wast Hij je schoon in zijn levensrivier.(m) Wie hoort de roep van wie hopeloos zijn?(allen) Groot is de liefde van Jezus.(m) Wie heelt de wonden van harten vol pijn?(allen) Groot is de liefde van Jezus.(v) Wie kocht ons vrij uit de duistere nacht?(allen) Groot is de liefde van Jezus.(v) Wie heeft ons eeuwige redding gebracht?(allen) Groot is de liefde van Jezus.Spreek van zijn wonderen overal,dat heel de wereld Hem prijzen zal:(refrein)Onze God is rijk in barmhartigheid,niemand Hem gelijk, vol van heerlijkheid.Kniel nu bij zijn troon, want de Heer is hier;dan wast Hij je schoon in zijn levensrivier.(refrein)Onze God is rijk in barmhartigheid,niemand Hem gelijk, vol van heerlijkheid.Kniel nu bij zijn troon, want de Heer is hier;dan wast Hij je schoon in zijn levensrivier.

Leave a comment