Wat geen oog heeft gezien
en geen oor heeft gehoord,
wat in geen mensenhart is opgekomen,
al wat God heeft bereid,
al wat God heeft bereid
voor degenen, die van Hem houden.
Zingt dan halle, halle, halleluja.
Halle, halle, halleluja. Halleluja.

Leave a comment