Verblijdt u in Jezus, uw Heer.
Gij allen oprechten van hart,
zingt vrolijk uw Heiland ter eer,
die wegnam uw droefheid en smart.
 
Refrein:
Verheugd, verheugd!
Weest blij in de Heer en verheugd!
Verheugd, verheugd!
Weest blij in de Heer en verheugd!
 
Verblijdt u, want Hij is de Heer.
De Koning, die hemel en aard,
door 't woord zijner almacht regeert,
die zondaars verlost en bewaart.
 
(refrein)
Verheugd, verheugd!
Weest blij in de Heer en verheugd!
Verheugd, verheugd!
Weest blij in de Heer en verheugd!
 
Houdt moed in de geest'lijke strijd,
hoe groot ook de satans geweld.
Door 't leger van God steeds bereid,
wordt iedere vijand geveld.
 
(refrein)
Verheugd, verheugd!
Weest blij in de Heer en verheugd!
Verheugd, verheugd!
Weest blij in de Heer en verheugd!
 
Verblijdt u in Jezus, uw Heer.
Hem zij onze lofzang gewijd.
Laat schallen het lied tot zijn eer,
roemt zijne gena t'allen tijd.

Leave a comment