Vader, Zoon en Geest, ik prijs U
met heel mijn wezen, Heer.
Voor uw troon geknield, bewijs ik
U hulde en eer.
 
Vader, Zoon en Geest, ik eer U;
U bent volkomen een.
Al mijn liefde en aanbidding
is voor U alleen.
 
Refrein:
U, die een in wezen zijt,
is ons leven toegewijd.
In uw liefde zijn wij een;
aanbidden wij U alleen.
 
Vader, Zoon en Geest, voor eeuwig
bent U volkomen rein.
Heilig God, laat heel mijn leven
tot eer van U zijn.
 
Vader, Zoon en Geest, ik dank U;
buig mij vol eerbied neer.
Hoog verheven God, ontvang nu
mijn liefde en eer.

Leave a comment