U redde mij en riep mijn naam,
gaf mij weer hoop, een nieuw bestaan,
bekleed met uw gerechtigheid;
o, Jezus, U redde mij.
 
Met U verzoend, werd ik weer rein,
U nam mijn schuld en droeg mijn pijn.
Nu ben ik vrij, volmaakt in U;
o, Jezus, U redde mij. (2x)
 
Voor U mij maakte, had U mij lief, Heer
en werd ik door U gekend.
Ik ben geschapen
naar uw evenbeeld, o Heer.
 
En U zocht mij en U kocht mij,
U vergoot uw bloed voor mij.
Een nieuwe schepping
naar uw evenbeeld, o Heer; 
U redde mij, U redde mij. (2x)

Leave a comment