Vader van de schepping,
volvoer uw eeuwige plan.
Maak ons een generatie
die overwinnen kan.
Heer, laat uw koninkrijk komen,
waar heel de schepping op wacht
en laat uw zalfolie stromen,
Heer, openbaar ons uw kracht.
 
Refrein:
Toon uw heerlijkheid in dit huis
tot een zegenend licht voor de volken.
Neem ons lied als reukoffer aan,
nu wij hier voor uw aangezicht staan.
 
Koning van de aarde,
maak ons een licht in de nacht
en laat de wereld ervaren:
de kerk is vol van uw kracht.
Heer raak ons aan en vorm ons,
maak ons sterk en bereid.
Geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn;
dan zijn wij klaar voor de strijd.
 
(refrein)
Toon uw heerlijkheid in dit huis
tot een zegenend licht voor de volken.
Neem ons lied als reukoffer aan,
nu wij hier voor uw aangezicht staan.
 
(m) Bouw uw koninkrijk, (echo vr.)
(m) kom in majesteit. (echo vr.)
(m) Maak de aarde vol (echo vr.)
(allen) van Jezus' heerlijkheid.
 
(refrein)
Toon uw heerlijkheid in dit huis
tot een zegenend licht voor de volken.
Neem ons lied als reukoffer aan,
nu wij hier voor uw aangezicht staan.
 
Toon uw heerlijkheid in dit huis
Toon uw heerlijkheid in dit huis
Toon uw heerlijkheid in dit huis
Toon uw heerlijkheid in dit huis

Leave a comment