Prijs nu de Heer.
Zing halleluja voor de
Koning van 't heelal.
Prijs nu zijn naam.
Breek uit in gejubel
alles wat adem heeft.
 
Refrein:
(m) 'k Zal Hem prijzen.
(v) 'k Zal Hem prijzen.
(m) 'k Zal Hem verhogen.
(v) 'k Zal Hem verhogen.
(m) Eer aan Hem,
(v) Eer aan Hem,
 
(m) 'k Zal Hem prijzen.
(v) 'k Zal Hem prijzen.
(m) 'k Zal Hem verhogen.
(v) 'k Zal Hem verhogen.
(m) Eer aan Hem,
(v) Eer aan Hem,
want zijn liefde duurt voor eeuwig.
 
Prijs nu de Heer.
De wind en de zee zijn vol van
zijn macht en majesteit.
Juich voor de Heer, hoi!
Verhef dan je stem,
zing mee met 't scheppingslied.
 
(refrein)
(m) 'k Zal Hem prijzen.
(v) 'k Zal Hem prijzen.
(m) 'k Zal Hem verhogen.
(v) 'k Zal Hem verhogen.
(m) Eer aan Hem,
(v) Eer aan Hem,
 
(m) 'k Zal Hem prijzen.
(v) 'k Zal Hem prijzen.
(m) 'k Zal Hem verhogen.
(v) 'k Zal Hem verhogen.
(m) Eer aan Hem,
(v) Eer aan Hem,
want zijn liefde duurt voor eeuwig.

Leave a comment