O zie, de Heer zit op zijn troon;
zijn aangezicht straalt als de zon,
met ogen van vuur en voeten van brons,
zijn stem ruist als een waterval.
Heilig, heilig, Heer God almachtig.
Heilig, heilig, wij staan hier vol ontzag.
 
Die is en was zal eeuwig zijn,
Hij ging voor ons door dood en pijn.
Maar zie, Hij leeft en heeft voor altijd
de sleutels van het dodenrijk.
Heilig, heilig, Heer God almachtig.
Heilig, heilig, wij buigen voor uw troon.
 
Breng nu de eer, de heerlijkheid
aan Jezus groot in majesteit.
't Heelal hoort ons lied en beeft als weerklinkt:
'Waardig is de Zoon van God!'
Heilig, heilig, Heer God almachtig.
Heilig, heilig, wij knielen voor U neer.
Heilig, heilig, Heer God almachtig.
Heilig, heilig, wij knielen voor U neer.
Wij knielen voor U neer.

Leave a comment