Mijn God, ik zal U verhogen,
uw naam zal 'k prijzen altijd
en elke dag wil ik loven
uw macht, uw majesteit.
Uw koningschap is voor eeuwig,
uw heerschappij onbeperkt.
Ik wil de mensen vertellen
al wat uw hand heeft bewerkt.
 
Refrein:
Welzalig hij,
wiens God de Here is!
Welzalig hij,
wiens God de Here is!
 
U steunt wie dreigen te vallen,
U troost in zorg en verdriet.
Uw goedheid, Heer, is voor allen,
uw liefd' en trouw falen niet.
U doet uw milde hand open,
verzadigt alles wat leeft.
Ik weet, Heer, als ik U aanroep,
dat U verlossing mij geeft.
 
(refrein)
Welzalig hij,
wiens God de Here is!
Welzalig hij,
wiens God de Here is!
 
Ik dank U voor uw nabijheid,
voor kracht, die 'k vind in uw woord.
Ik jubel over uw grootheid
dat U gebeden verhoort!
Ik dank U, dat ik mag wonen
in 't huis, dat U mij bereidt.
Ik weet, Heer, wat ook mag komen,
dat U mij sterkt en leidt.
 
(refrein)
Welzalig hij,
wiens God de Here is!
Welzalig hij,
wiens God de Here is!

Leave a comment