Majesteit, wij eren U, Majesteit.
Glorie en eer brengen wij Heer,
voor uwe majesteit.
 
Majesteit, wij eren U, Majesteit.
Koning en Heer, 'k buig voor U neer,
Koning in eeuwigheid.

Leave a comment