Maak mijn hart vol van uw heerlijkheid,
openbaar in mij uw majesteit,
dan verkondig ik het wonder van uw naam
en mijn hart zal voor U zingen, Heer.
 
Geef mij woorden vol genade, Heer,
openbaar in mij uw kracht steeds meer,
dan weerspiegel ik
het wonder van uw trouw
en mijn hart zal U aanbidden, Heer.
 
Refrein:
Heer van genade, goedheid en trouw,
God van gerechtigheid:
hemel en aarde buigen voor U,
Die troont in eeuwigheid.
U komt de dank toe, Koning en Heer,
de glorie en majesteit;
ik geef U mijn liefde,
ik geef U mijn hart
en bezing uw heerlijkheid.
 
Laat uw liefde in mij zichtbaar zijn,
maak mijn wezen nieuw en was mij rein,
laat uw leven in mij groeien elke dag
en mijn hart zal U aanbidden, Heer.
 
U bent Heer die heel de schepping leidt,
vol genade en gerechtigheid;
elke knie zal buigen,
elke tong belijdt
dat Jezus Christus is de Heer.
 
(refrein)
Heer van genade, goedheid en trouw,
God van gerechtigheid:
hemel en aarde buigen voor U,
Die troont in eeuwigheid.
U komt de dank toe, Koning en Heer,
de glorie en majesteit;
ik geef U mijn liefde,
ik geef U mijn hart
en bezing uw heerlijkheid.

Leave a comment