Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.
 
Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.

Leave a comment