Lam van God, Heilige;
Jezus Christus, Zoon van God
was bereid te sterven ook voor mij.
Dat ik – hoe schuldig ook –
mag weten dat uw bloed
mij vrijmaakt, mij reinigt en heiligt.
 
Ik verhoog U, Jezus, mijn Offerlam.
Ik verhoog U,
mijn Verlosser en mijn God.
Ik verhoog U, waardig Lam van God
en vol eerbied buig ik neder
voor uw troon.

Leave a comment