Refrein:
Laat een loflied op je lippen zijn
en het tweesnijdend zwaard in je hand.
Laat een loflied op je lippen zijn
en het woord als een zwaard in je hand.
 
Om machten te binden,
de vijand te verslaan.
Dit is de eer van het volk van God
dat uitgaat in zijn naam.
 
(refrein)
Laat een loflied op je lippen zijn
en het tweesnijdend zwaard in je hand.
Laat een loflied op je lippen zijn
en het woord als een zwaard in je hand.
 
Want Hij is de Maker,
de Koning op zijn troon.
Hij geeft zijn heil aan het volk van God.
Genade als een kroon.
 
(refrein)
Laat een loflied op je lippen zijn
en het tweesnijdend zwaard in je hand.
Laat een loflied op je lippen zijn
en het woord als een zwaard in je hand.
 
Verheug Hem met reidans,
verhoog Hem met je stem.
Juich voor de Heer, o volk van God,
want alles komt van Hem.
 
Laat een loflied op je lippen zijn
en het tweesnijdend zwaard in je hand.
Laat een loflied op je lippen zijn
en het woord als een zwaard in je hand,
en het woord als een zwaard in je hand.

Leave a comment