Koning van Sjaloom.
Morgenster, zo wonderschoon.
Van uw majesteit
zingt een lied in mijn hart altijd.
Glorie en eer
in Geest en waarheid, Heer.
Groot is uw naam,
een loflied hef ik aan.
Ik leg mijn leven neer
als offer van mijn liefde, Heer.
Ik jubel en ik zing
mijn God en Heer.

Leave a comment