Koning Jezus, wij verhogen U,
Lam van God, wij brengen eer
aan die was en is en komen zal,
aan de hoog verheven Heer.
 
Eeuwig duurt
uw macht en heerschappij,
daarom buigen wij ons neer
en in Geest en waarheid brengen wij
U alleen de hoogste eer.
 
Koning Jezus, Heerser van 't heelal
en de Heer van heel de aard,
Koning, die voor eeuwig heersen zal;
U bent onze lofprijs waard.
 
O, halleluja, Koning Jezus,
halleluja, Lam van God,
halleluja, Heer der Heren,
U, die hoog verheven bent.
 
Koning Jezus, wij verhogen U,
Lam van God, wij brengen eer
aan die was en is en komen zal,
aan de hoog verheven Heer.

Leave a comment