Kom, o bron van zegeningen, 
geef een nieuw lied in mijn hart, 
vol van dank, niet te bedwingen, 
voor genade ongedacht. 
Geef mij woorden om te zingen 
met de eng'len rond uw troon, 
want uw naam blijft mij omringen 
en verlost mij van de dood. 
 
Ik mag zijn in uw nabijheid 
door uw offer aan het kruis 
en uw liefde geeft mij vrijheid 
om te wonen in uw huis. 
Jezus zocht mij toen ik dwaalde, 
op mijn eigen wegen liep 
en Hij kocht mij door genade 
met zijn bloed, dat redding biedt! 
 
Refrein:
Kom, o bron, kom, o God. ) 
Kom geliefde vredevorst. ) 2x 
Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt: ) 
kom, o bron van zegening. )
 
Nooit kan ik mijn schuld vergoeden, 
't is genade onverdiend. 
Laat uw goedheid mij behoeden, 
wees mijn altijd trouwe vriend. 
Zonder U ben ik verloren, 
zie ik zelf geen toekomst meer. 
Laat mijn hart U toebehoren 
tot ik U ontmoet, mijn Heer! 
 
(Refrein)

Leave a comment