Juicht, aarde! Juicht alom de Heer.
Dient God met blijdschap,
geeft Hem eer.
Komt, nadert voor zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
 
De Heer is God: erkent, dat Hij
ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
tot schapen die Hij voedt en weidt;
een volk, tot zijne dienst bereid.
 
Gaat tot zijn poorten in met lof,
met lofzang in zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst zijne naam, verheerlijkt Hem.
 
Want goedertieren is de Heer,
zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid
houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

Leave a comment