Jezus sprak hier op aard':
Mensen kom tot Mij,
dat is Mij alles waard,
Ik maak waarlijk vrij.
 
Refrein:
Er is een Heer. (4x)
Alleen Hij wacht,
totdat Hij ook voor jou
zorgen mag.
 
Stel niet uit. Zeg tot Hem:
wees nu ook mijn Heer.
Luister steeds naar zijn stem,
Hij geeft leven weer.
 
Refrein:
Er is een Heer. (4x)
Alleen Hij wacht,
totdat Hij ook voor jou
zorgen mag.
 
Spoedig komt Christus weer.
Heel de schepping buigt
vol ontzag zich terneer.
Hij is aller Heer.
 
Refrein:
Er is een Heer. (4x)
Alleen Hij wacht,
totdat Hij ook voor jou
zorgen mag.

Leave a comment