Jezus is Koning over de aarde,
Hij is de Heer over heel het heelal.
Hemel en aarde, getuigen van liefde,
zullen weer juichen als Hij komen zal.
 
Als Jezus komt
dan verdwijnt al het duister,
komt er een einde aan honger en pijn.
Als Jezus komt
dan verschijnt Hij met luister,
zal heel de aarde vol heerlijkheid zijn.
 
Dan zal de wolf
met het schaapje verkeren,
dansen de lammen en blinden op straat.
Als alle stammen en volken Hem eren
komt er een vrede die eeuwig bestaat.
 
Iedere tong zal als Heer Hem verhogen,
liederen zingen met vurige stem.
Iedere knie is vol eerbied gebogen
als aller ogen gericht zijn op Hem.
 
Jezus is Koning over de aarde,
Hij is de Heer over heel het heelal.
Hemel en aarde, getuigen van liefde,
zullen weer juichen als Hij komen zal.

Leave a comment