In uw naam komen wij
hier bijeen en eren U.
Raak ons aan en maak ons n;
kom, Heil'ge Geest.
 
Refrein:
(m) En maak ons n in liefde voor U,
(v) maak ons n in liefde voor U.
(m) Maak ons n in liefde voor U,
(v) maak ons n.
(allen) Daal neer
als de dauw op de bergen van Sion…
(m) Maak ons n in liefde voor U,
(v) maak ons n in liefde voor U.
(m) Maak ons n in liefde voor U,
(v) maak ons n.
(allen) Want dan geeft de Heer
aan ons allen zijn zegen.
 
O, hoe goed, hoe lief'lijk Heer,
als gezin bijeen te zijn.
't Is alsof de olie vloeit
op Jezus' hoofd.
 
(refrein)
(m) En maak ons n in liefde voor U,
(v) maak ons n in liefde voor U.
(m) Maak ons n in liefde voor U,
(v) maak ons n.
(allen) Daal neer
als de dauw op de bergen van Sion…
(m) Maak ons n in liefde voor U,
(v) maak ons n in liefde voor U.
(m) Maak ons n in liefde voor U,
(v) maak ons n.
(allen) Want dan geeft de Heer
aan ons allen zijn zegen.
 
In uw naam spreken wij
ons verbond van vrede uit.
Leven tot in eeuwigheid.
Kom, heil'ge Geest!
 
(refrein)
(m) En maak ons n in liefde voor U,
(v) maak ons n in liefde voor U.
(m) Maak ons n in liefde voor U,
(v) maak ons n.
(allen) Daal neer
als de dauw op de bergen van Sion…
(m) Maak ons n in liefde voor U,
(v) maak ons n in liefde voor U.
(m) Maak ons n in liefde voor U,
(v) maak ons n.
(allen) Want dan geeft de Heer
aan ons allen zijn zegen.

Leave a comment