In het midden der gemeente
lofzing ik uw naam,
want U bent de Heilige,
die troont op de lofzangen Israels.
Laat ons denken aan zijn goedheid,
zijn barmhartigheid.
Laat zijn naam verhoogd zijn
hier op aard' en in eeuwigheid.
Lai, lai, lai, enz.

Leave a comment