Ik zal mijn water gieten op dorstig land.
Ik breng een vloed over droge grond.
Ik giet mijn Geest over al uw kinderen
stromen van zegen in overvloed.
 
Refrein:
Stroom van levend water,
kom en maak ons rein.
Stroom van levend water
dat reinigt het hart en de ziel.
 
Israel mijn dienstknecht,
Ik ben uw Formeerder.
Ik delg uw overtredingen uit.
Nee, Ik vergeet u niet,
keer weer terug naar Mij.
Mijn helend water
doorstroomt u opnieuw.
 
(refrein)
Stroom van levend water,
kom en maak ons rein.
Stroom van levend water
dat reinigt het hart en de ziel.
 
Ik ben de Heer, ja de Alpha en Omega,
Rots en Verlosser, wie is als Ik.
Hemel en aarde verheug u
en zing uw lied.
Neem levend water in stromen om niet.
 
(refrein)
Stroom van levend water,
kom en maak ons rein.
Stroom van levend water
dat reinigt het hart en de ziel.
 
Stroom van levend water
dat verzadigt de ziel.

Leave a comment