Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.
 
Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.
 
Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs uw naam,
God van de eeuwigheid.
 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer,
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U, Heer,
mijn hart is vol ontzag.
 
Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.
 
Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja, de Heer is goed,
zijn liefde en zijn trouw 
zijn tot in eeuwigheid, amen!
 
Refrein:
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
'k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs uw naam,
ik prijs uw naam,
ik prijs uw naam,
God van de eeuwigheid,
God van de eeuwigheid, 
God van de eeuwigheid. 

Leave a comment