Jezus, Hij kwam 
om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij 
het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis. 
 
Ik zie nu zijn tranen 
en zie nu zijn wonden.
Ik zie nu het bloed 
dat Hij gaf voor mij. 
Dat bloed wast mij schoon 
en bevrijdt van zonde. 
Prijs de Heer; nu ben ik vrij!
 
Refrein:
Ik ben zo dankbaar, Heer
voor wat U heeft gedaan.
En heel mijn hart aanbidt
uw heil'ge naam.
En Heer, ik hou van U,
want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op 
en maakt mij vrij.
 
Uit liefde droeg Jezus 
de straf van mijn zonden.
Hij droeg die straf 
zelfs tot diep in de dood.
Nu houdt de dood 
mij niet langer gebonden,
ook al was mijn zonde groot.
 
Want Hij is niet lang 
in het graf gebleven. 
De dood kon onmoog'lijk 
Gods liefde verslaan. 
Nu troont Hij als Koning 
en Heer van het leven. 
Heel de schepping 
roept zijn naam.
 
(Refrein)

Leave a comment