Refrein:
Hoor, o Israel
de Heer, uw God
is een God.
Halleluja!
Hoor, o Israel
de Heer, uw God
is een God.
Halleluja!
 
En heb de Heer, uw God dan lief
met heel uw ziel, met heel uw kracht.
En geef Hem vreugde en verheug u
met uw hele hart.
 
Er is geen and're Redder,
geen and're Zaligmaker.
O God van alle tijden.
Wij willen steeds uw naam belijden.
 
(refrein)
Hoor, o Israel
de Heer, uw God
is een God.
Halleluja!
Hoor, o Israel
de Heer, uw God
is een God.
Halleluja!
 
Een God. Halleluja!

Leave a comment