Hier in uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.
 
Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen
in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.
 
Heer, ik wil horen uw zachte stem.
Laat and're stemmen
in mij zwijgen.
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

Leave a comment