Het is volbracht,
komt laat ons binnengaan.
De weg is open en de wet vervuld.
Hij heeft betaald en met zijn eigen bloed
heeft Hij ons vrijgekocht van elke schuld.

Refrein:
Het is volbracht, halleluja.
Uw liefde kwam met zoveel kracht
dat ik aan U alleen
door heel mijn leven heen
de dank wil brengen
dat het is volbracht.

Het is volbracht,
en zie de satan vlucht,
zwicht voor de overmacht
van onze Heer.
Het is volmaakt,
het offer dat Hij bracht.
In Christus is er nu
geen aanklacht meer.

(refrein)
Het is volbracht, halleluja.
Uw liefde kwam met zoveel kracht
dat ik aan U alleen
door heel mijn leven heen
de dank wil brengen
dat het is volbracht.

Het is volbracht, en in zijn lijdensweg
nam Hij de ziekten in zijn lichaam aan.
En door zijn pijn en zijn gebrokenheid
brengt Hij ons vrede en genezing aan.

(refrein)
Het is volbracht, halleluja.
Uw liefde kwam met zoveel kracht
dat ik aan U alleen
door heel mijn leven heen
de dank wil brengen
dat het is volbracht.

Het is volbracht,
het Lam van God alleen
is tot in eeuwigheid ons loflied waard.
In Jezus’ naam, bekleed met zijn gezag
zal zijn gemeente heersen hier op aard’.

(refrein)
Het is volbracht, halleluja.
Uw liefde kwam met zoveel kracht
dat ik aan U alleen
door heel mijn leven heen
de dank wil brengen
dat het is volbracht.

Leave a comment