Heilig is de Heer,
o heilig is de Here God.
Er is alleen gerechtigheid in U.
U weigerde elk compromis,
geen leugen werd in U gezien,
de heem'len zingen met ons tot uw eer.
 
Heilig, o heilig,
Hij's dezelfde gist'ren,
nu en voor altijd.
Al was U aan de mens gelijk,
toch zondigde U niet,
heilig is uw naam.
 
Waardig is de Heer,
o waardig is de Here God.
Uw goedertierenheid
is elke dag weer nieuw.
U hield zich aan gerechtigheid,
toch gaf U ons genade Heer,
de heem'len zingen met ons tot uw eer.
 
Waardig, o waardig enz.

Leave a comment