Heer, U leidde mij in de wildernis,
in het dal van Achor,
en opnieuw sprak U tot mijn hart.
Heer, U leidde mij in de wildernis,
in het dal van Achor,
en opnieuw sprak U tot mijn hart.
Daar zal ik zingen, voor U zingen
als in de dagen van mijn jeugd,
in het dal van Achor klinkt mijn lied.
Want God maakte het dal
tot een deur der hoop.
Daarom zing ik vol vreugd dit lied.
Zing halleluja, halleluja, zing halleluja.
Halleluja, halleluja, amen.
Want God maakte het dal
tot een deur der hoop.
Daarom zing ik vol vreugd' dit lied.

Leave a comment