Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt
door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde
spreken wijd en zijd,
tonen het wonder
van uw heerlijkheid.
 
Heer, onze God,
die aard' en hemel schiep,
zeeen en land
met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen,
dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid
en luister schenkt?
 
U komt ons, Heer,
in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer,
verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen,
in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!
 
Daarom zal, Heer,
ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt
met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde,
heffen wij het aan:
Heer, onze God,
hoe heerlijk is uw naam!

Leave a comment