Heer, 'k wil U danken,
U loven en prijzen
voor alles wat U doet voor mij.
Heer, ik wil daag'lijks
U hulde bewijzen
door te leven zoals Gij.
Ik wil de weg gaan,
die U hebt gewezen.
U zult mij steeds weer de
kracht daarvoor geven.
Dank Heer, dat ik in de hemel woon
en met U zitten mag op de troon.
 
Dank Heer, dat ik nu niet
stil hoef te wachten
op alle dingen die komen gaan.
Maar strijden mag tegen
duivelse machten
en overwinnen in uw naam.
Dank Heer, dat ik zo
het doel mag bereiken.
Dat is: dat ik sprekend
op U zal lijken,
dat ied're vijand, die nu nog woedt,
voetbank zal zijn onder uwe voet.
 
Dank Heer, dat ondanks
de listen van satan,
ondanks de nood van deze tijd,
ik deel mag hebben aan
't machtige heilsplan,
dat mij leidt tot volkomenheid.
Vol van uw kracht, Heer,
en zonder te beven,
wil ik getuigen:
U geeft een nieuw leven.
Alles herstelt U wat is ontwricht.
U maakt het duister
tot stralend licht.
 
Dank Heer, dat U boven
bidden en denken
in alle dingen rijk voorziet.
Dank, dat U mij uw bescherming
wilt schenken,
daartoe uw engelenwacht gebiedt.
Blijdschap en vrede
hebt U mij gegeven.
Uw naam zij daarvoor geloofd
en geprezen.
U wil ik geven steeds meer en meer.
Glorie en lofprijs, ja, dank en eer.

Leave a comment