Heer, God, U loven wij.
Heer, U belijden wij.
Vader in eeuwigheid,
zingt 't gans heelal uw naam.
Aarde en hemel, Heer,
zingen uwe naam ter eer,
heel uw schepping door,
eeuwig met 't engelenkoor:
Heilig, heilig, heilig is onze God,
de Heer Ze-ebaoth.
Hemel en aarde )
zijn van uw grootheid vol. )2x
Halleluja. (4x) Amen.

Leave a comment