Halleluja, Jezus Christus leeft!
Nu Hij het graf verlaten
en de dood ontwapend heeft,
zal Hij voor eeuwig heersen;
Jezus leeft, ja Hij leeft! (1e keer: 2x)
 
Hij, de alpha en omega
zal altijd koning zijn;
Hij kocht ons vrij van zonde,
met zijn bloed wast Hij ons rein.
Het Lam is overwinnaar;
Jezus leeft, ja Hij leeft.
 
Halleluja,
Jezus Christus leeft! (laatste keer)

Leave a comment