Halleluja, halleluja, halleluja,
de Heer regeert.
Halleluja, halleluja, halleluja, 
de almachtige God regeert.
 
Ja, Hij toont aan ons zijn macht,
zijn overwinningen zijn groot;
de duisternis zal wijken in zijn naam.
Hij heeft het juk verbroken
en gevangenen bevrijd;
door zijn rechtvaardigheid zijn wij gered.
 
Halleluja, halleluja, halleluja,
de Heer regeert.
Halleluja, halleluja, halleluja, 
de almachtige God regeert. (2x)

Leave a comment