Groot is de Heer en machtig in sterkte,
zijn grote wijsheid kent geen grenzen.
De Heer verheugt zich in wie Hem
vrezen, die hun vertrouwen
op Hem hebben gesteld.
Hij sterkt de grendels van uw poorten,
Hij geeft vrede in uw land.
Hij openbaart Zich aan zijn kind'ren.
Alleen aan hen maakt Hij
zijn woord bekend.
Groot is de Heer en machtig in sterkte,
zijn grote wijsheid kent geen grenzen.
Roem de Heer, o Jeruzalem,
looft uw God, o kinderen van Sion.

Leave a comment