Glorie, glorie,
glorie aan het Lam.
Glorie, glorie,
glorie aan het Lam.
Want Hij is waardig
te ontvangen onze eer,
het Lam op zijne troon.
En onze stem
verheffen wij tot Hem,
het Lam op zijne troon.
 
Heilig, heilig, 
heilig is het Lam.
Heilig, heilig, 
heilig is het Lam.
Want Hij is waardig
te ontvangen onze eer,
het Lam op zijne troon.
En onze stem
verheffen wij tot Hem,
het Lam op zijne troon. 
 
Waardig, waardig, 
waardig is het Lam.
Waardig, waardig, 
waardig is het Lam.
Want Hij is waardig
te ontvangen onze eer,
het Lam op zijne troon.
En onze stem
verheffen wij tot Hem,
het Lam op zijne troon.
 
Glorie, glorie,
glorie aan het Lam.
Glorie, glorie,
glorie aan het Lam.

Leave a comment