Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.
 
Jezus, mijn Verlosser,
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.
 
Dank U, o mijn Vader.
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan.
 
Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen
voor eeuwig en eeuwig.

Leave a comment