Dit is de tijd van Elia 
die 't woord van de Heer tot ons spreekt.
En dit is de tijd 
van zijn dienstknecht Mozes, 
die 't juk van het onrecht verbreekt. 
En dit is de tijd van verzoeking, 
van duisternis, net als weleer.
Maar in de woestijn 
klinkt een stem, die uitroept:
'Bereid nu de weg van de Heer!'
 
Refrein:
Voorwaar Hij komt, Koning van 't heelal, 
stralend als de zon met bazuingeschal. 
Roep het uit, dit is het jubeljaar:
uit Sion komt het heil; uw God is daar. 
 
En dit is de tijd van Ezechiel
waar beenderen worden bekleed. 
En dit is de tijd 
van uw dienstknecht David; 
wij maken de tempel gereed. 
En dit is de tijd om te oogsten,
de velden zijn wit als weleer.
En wij zijn de arbeiders in uw wijngaard,
die staan op het woord van de Heer.
 
(Refrein)
 
Er is geen God als Jahweh…
 
(Refrein)

Leave a comment