De zaligheid is van God,
die samen met het Lam
regeert op zijn troon.
Eer en rijkdom, wijsheid en macht.
Heerlijkheid, sterkte en kracht.
 
Refrein:
Zij onze God
voor eeuwig en eeuwig.
Zij onze God
voor eeuwig en eeuwig.
Zij onze God
voor eeuwig en eeuwig.
Amen!
 
En wij de verlosten zijn sterk
door 't woord van ons getuigenis.
En wij roepen uit:
Eer en rijkdom, wijsheid en macht.
Heerlijkheid, sterkte en kracht.
 
(refrein)
Zij onze God
voor eeuwig en eeuwig.
Zij onze God
voor eeuwig en eeuwig.
Zij onze God
voor eeuwig en eeuwig.
Amen!

Leave a comment